Essentrium

Achtergrond

Essentrium ontwikkelt samen met de betrokkenen een efficiënte bedrijfsvoering te ontwikkelen waarbij de betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers, de kwaliteit en snelheid leidend zijn. Gewerkt wordt aan de manier van leiding geven, het gestructureerd oplossen van problemen, het delen van de kennis en ervaring, de onderlinge- en klantrelaties en gestroomlijnde processen volgens de LEAN principes. Lagere kosten, hogere kwaliteit, kortere doorlooptijden met kleinere voorraden en een betere cashflow zijn het resultaat.

Alle medewerkers, van de CEO tot aan de receptioniste zijn bij deze reis naar een veiligere1, eenvoudigere, betere en snellere manier van werken betrokken. Er wordt gewerkt volgens de filosofie van LEAN2, en omdat iedere onderneming anders is, wordt het programma aangepast3 en bijgesteld aan de actuele noodzaak.

De medewerkers en het management leren zelf de aanpak en methodes te ontwikkelen die ze nodig hebben. Zo wordt de onderneming gestroomlijnd en onafhankelijk van externe adviseurs. Het zelf ontwikkelen van de aanpak zorgt ervoor dat de medewerkers, na afloop van het programma, doorgaan met het continu verbeteren en optimaliseren van de onderneming.

Wat zou er gebeuren wanneer jouw mensen enthousiast gaan werken aan het echt verbeteren van de dienstverlening of de productie4?
Neem vrijblijvend contact op om te onderzoeken of de aanpak van Essentrium aansluit bij jullie wensen om meer plezier in het werk te hebben én betere resultaten te behalen.

 


1 Zowel de fysieke veiligheid als hoe we met elkaar omgaan.
2 De hoofdregel in de filosofie van Taiichi Ohno is “Respect for people”.
3 Het programma gebruik inzichten en technieken uit onder andere LEAN, de Theory of Constraints, Human Performance Improvement, Agile en Non-violent Communication.
4 Essentrium werkt binnen de (hightech) productie, logistiek en dientsverlenende sectoren.